Het kind een stem geven

Door Neelke Heldoorn, directeur W.G. van de Hulstschool

‘Gaan we een actie organiseren voor Turkije & Syrië, net als vorig jaar voor Oekraïne?’ Twee meiden uit groep 5 staan bij mijn bureau. Dezelfde middag ontvang ik een appje van een collega met dezelfde vraag. Heerlijk initiatief én dus hup in actie. Op dinsdagochtend 21 februari ’23 leggen alle kinderen van de W.G. van de Hulstschool in 15 minuten een parcours in de gymzaal af, om geld in te zamelen voor het getroffen gebied in Turkije & Syrië.

Op diezelfde dinsdag zijn alle kinderen om 12.00 uur vrij in verband met een studiedag van ons als team. Op de agenda staat onder andere ‘visie op burgerschapsonderwijs’. Ik start dit agendapunt met een presentatie over onze daltonvisie. In de presentatie belicht ik het denken én handelen vanuit het daltonspeelveld als moreel kompas voor ons als team én wat we de kinderen daarin willen meegeven. Door als school bewust te kiezen voor curriculum in de daltonkernwaarden en het zijn van een Christelijke school doen we onbewust al veel aan burgerschapsonderwijs. Om ons burgerschapsonderwijs meer bewust met elkaar te organiseren sluit ik de presentatie af met de vraag: ‘Wat willen wij de kinderen van onze school meegeven aan burgerschapsvorming, welke speelruimte bieden wij hen?’
Met de coöperatieve werkvorm denken, delen, uitwisselen hebben we alle antwoorden geïnventariseerd. Na het uitwisselen rond ik het agendapunt af.

Nog nagenietend van de sponsoractie en studiemiddag pak ik de volgende ochtend de flap met de geïnventariseerde geeltjes. Opnieuw gebruik ik het daltonspeelveld, nu om ordening in de geeltjes aan te kunnen brengen. Op die manier ontstaan er vier daltonkwadranten vol doelstellingen die wij als team willen bereiken in het burgerschapsonderwijs. De volgende stap is ons aanbod in kaart brengen en uitbreiden bij de doelstellingen in het daltonspeelveld van onze school, zodat we effectief en doelmatig burgerschapsonderwijs geven.

Dat brengt mij bij de conclusie van dit schrijven. Wat doen we onbewust al veel aan burgerschapsvorming, met de sponsoractie op initiatief van kinderen en leerkrachten als passend voorbeeld. Het daltonspeelveld geeft de school ordening, richting én een kader voor het verder ontwikkelen van ons burgerschapsonderwijs.

Meer weten hoe het daltonspeelveld als moreel kompas zelf te hanteren? We laten het jullie graag ervaren tijdens een werksessie. Meer informatie: [email protected].

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.