Het kind een stem geven

Dit! Ja, precies dit wensen we iedereen. Om door die volle agenda de rust en warmte te vinden om elkaar echt te ontmoeten.
De eerste vraag tijdens de Wenke Perspectief Nieuwjaarsbijeenkomst kwam via Annemarie: 'Wat was je gelukkigste moment deze week?'.

De antwoorden waren als volgt;
Landverbetering - even niks moeten - fijne ontmoeting met vrienden - geen klok - Javaanse taal - met elkaar ❤

Heerlijk om zo te starten met het team. Een echte dialoog. Brainstormen over Daltononderwijs en vernieuwingsonderwijs. Over gelukkige leerkrachten & ouderbetrokkenheid. Over de speeltuinen en thematisch leren. Om elkaar te inspireren door te prikkelen. Over story-telling & anekdotes en zo kunnen we nog wel even doorgaan.....

Zo hebben we met het Wenke Perspectief team bij elkaar gezeten, gegeten, gestaan, gedronken.

Met wie ga jij deze week de dialoog aan?
Wat was voor jou het meest gelukkige moment deze week?

Wij wensen jullie een mooi jaar vol sprankelende, scherpzinnige en warme ontmoetingen!

You’ve successfully subscribed to Wenke Perspectief
Welcome back! You’ve successfully signed in.
Great! You’ve successfully signed up.
Your link has expired
Success! Check your email for magic link to sign-in.